icon_white_mail
icon_white_search
icon_white_tree
icon_white_home

CZE  

SDRUŽENÍ SPLAV, Z.S.

info@sdruzenisplav.cz     +420 732 578 889


Aktuální výzvy MAS


Formuláře žádostí:


SZIF–Portál farmáře MS2014+

Řídící orgány:


obr

obr
obr
obr
obr

obr
obr
19.01.2023
POZVÁNKA NA KONFERENCI O ROVNOSTI POHLAVÍ
V rámci mezinárodního projektu EUHRENET připravujeme konferenci a otevíráme důležité téma rovnosti mužů a žen na místí úrovni. Jste všichni srdečně zváni! Pozvánka je v příloze, více o projektu na facebookových stránkách https://www.facebook.com/euhrenet
14.12.2022
PROJEKTY S PODPOROU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
K 31.12.2022 ukončí Sdružení SPLAV, z.s. projekty, na které získalo finanční podporu Královéhradeckého kraje. Jedná se o tyto projekty: Podpora činnosti MAS v roce 2022 a Olympiáda regionálních znalostí 2022. Díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje jsme mohli uskutečnit řadu vzdělávacích a osvětových aktivit a zintenzívnit tak činnost naší místní akční skupiny ve prospěch Rychnovska. Děkujeme!
14.12.2022
NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT - INFORMAČNÍ SCHŮZKA
Zveme zájemce o dotační program Nová zelená úsporám Light na nezávaznou informační schůzku, která se bude konat dne 20.12.2022 od 13.00 v kanceláři Sdružení SPLAV na adrese javornická 1560, Rychnov nad Kněžnou. Účast na setkání není pro zájemce a žadatele o dotaci nezbytná, podmínky programu jsou teprve upřesňovány a budou průběžně zveřejňovány na www.sdruzenisplav.cz, případně zájemcům rozesílány emailem. Administrace žádostí bude probíhat v průběhu 1.čtvrtletí 2023, termín podání žádosti není soutěžní. Zájemce o zasílání informací prosíme o zaslání emailové adresy na: nzulight@sdruzenisplav.cz
25.11.2022
PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT
Místní akční skupina Sdružení SPLAV se připravuje na administraci dotací na zateplení rodinných domů z programu Nová zelená úsporám light. Vzhledem k tomu, že potřebné administrativní postupy nejsou ze strany Ministerstva životního prostředí ještě vyjasněny, a místní akční skupiny dosud neuzavřely žádný smluvní vztah v této věci, prosíme případné zájemce o trpělivost a posečkání s dotazy na konkrétní postupy při podávání žádosti. Předpokládáme, že podrobnosti budou postupně vyjasňovány do konce tohoto roku, informace budeme průběžně zveřejňovat na těchto stránkách. Detailnější podmínky dotace najdete přímo na stránkách programu - https://novazelenausporam.cz/nzu-light/
14.11.2022
HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE MAS
Do kanceláře naší místní akční skupiny přijmeme 2 nové kolegy/ně. Bližší podrobnosti najdete v příloze
04.11.2022
NA FINÁLE OLYMPIÁDY SE SOUTĚŽÍCÍ
Ve středu 2.11.2022 proběhlo za finanční podpory Královéhradeckého kraje finále soutěže s názvem Olympiáda regionálních znalostí, kterou jsme pořádali pro žáky základních škol již počtvrté. V plném sále soutěžilo 10 tříčlenných družstev, která se probojovala z kola prvního (12.10.22 online), do kterého se přihlásilo 96 týmů z 15 základních škol okresu Rychnov n. Kn. Odpovídali na otázky jako v TV pořadu Riskuj a na velkoplošné obrazovce si vybírali z témat PŘÍRODA, HISTORIE, ZEMĚPIS, OSOBNOSTI nebo RISKUJ. V druhé části finále žáci představili volitelnou formou výsledky domácí práce a vybírali z témat VODA V REGIONU, REGION V PROMĚNÁCH ČASU nebo LITERÁRNÍ OSOBNOSTI REGIONU A JEJICH HRDINOVÉ. Hlavní výhru, let nad Rychnovskem získalo družstvo chlapců s názvem Oslíci ze základní školy v ulici Javornická v Rychnově n. Kn, vítězové soutěže. Na druhém místě se umístila děvčata Čmeláčci z rychnovského gymnázia, loňští vítězové a na třetím místě skončilo smíšené družstvo Rokytenka ze základní školy v Rokytnici v O.h., které přijelo na prezentaci pomyslně po stejnojmenné říčce dokonce na neckách. Více zde https://rychnovsky.denik.cz/zpravy_region/na-vedomostni-olympiade-v-rychnove-se-soutezici-plavili-i-na-neckach-20221102.html?question=1
zobrazit archiv novinek >>

Sdružení SPLAV

  

Občanské sdružení ´Sdružení SPLAV´ bylo založeno dne 15. 12. 2004 jako sdružení osob podle zákona č.83/1990 Sb. O sdružování občanů. Zakladateli Sdružení SPLAV byl pan Vladimír Bukovský, předseda DSO Mikroregion Bělá; pan Vítězslav Kapčuk, starosta obce Synkov-Slemeno a pan Rudolf Poláček, ředitel farmy Statek Uhřínov, a. s. K 1. 1. 2014 došlo v souladu se změnou občanského zákoníku ke změně právní subjektivity Sdružení SPLAV z občanského sdružení na zapsaný spolek.

 

Místní akční skupinou (MAS) se Sdružení SPLAV stalo postupným přistoupením dnešních 31 obcí pod jeho správu a přihlášením se k idejím programu LEADER. Ten spojuje místní akční skupiny ze všech zemí Evropské unie ke stejnému cíli – podnítit a využít potenciál svých regionů k jejich všestrannému a udržitelnému rozvoji.  Formy, kterými MAS pracují jsou vlastní projekty, spolupráce a podpora vhodných projektů jiných subjektů, přinášení informací a dobré praxe, výchova, osvěta a vzdělávání v problematice rozvoje venkova a plnění úkolů veřejné správy.

 

Zájmové území Místní akční skupiny Sdružení SPLAV se nachází ve střední a jižní části okresu Rychnov nad Kněžnou a zaujímá většinu jeho území. Území je kompaktní, zhruba čtvercového půdorysu, na severovýchodě přiléhá k hranici s Polskem, na jihovýchodě kopíruje hranici Královéhradeckého kraje a tok řeky Divoké Orlice. Severozápadní a jihozápadní částí sousedí území MAS s dalšími obcemi Královéhradeckého kraje.

 

K 1. 1. 2020 patří do území MAS Sdružení SPLAV 31 obcí na rozloze 48 090 ha s celkem 35 912 obyvateli. 

 

MAS Sdružení SPLAV má k 2. 3. 2022 58 členů (partnerů MAS). Oproti původním 18 členům došlo k výraznému nárůstu jejich počtu zejména po sloučení se sousední MAS Vyhlídka v roce 2007 a dále pak postupným přijímáním nových zájemců. Noví členové jsou přijímáni na základě vlastní žádosti, vyplněná žádost i registrační list jsou předkládány k posouzení a schválení Valné hromadě členů MAS. Všichni členové Sdružení SPLAV se účastní zasedání Valné hromady podle potřeby obvykle 4x ročně a mají právo hlasovat a být voleni do dalších orgánů MAS - Programového výboru v čele s Předsedou a Místopředsedou, Výběrové komise a Kontrolního výboru.  

 

Administrativní a organizační činnost a realizaci projektů MAS zajišťují zaměstnanci v čele s hlavní manažerkou MAS.

 

 

 

 

 

            PROJEKTY

       SDRUŽENÍ SPLAV

 

         31

                 

                 PODPOŘENÉ

                   PROJEKTY

 

            137

         

PRO RYCHNOVSKO JSME

               ZÍSKALI CELKEM 

 

         169,4 mil.